ამოცანა საგზაო მოძრაობის წესებიდან: ვის უნდა დაუთმოს გზა ლურჯმა ავტომობილმა?

0
4246

საიდუმლო არაა, რომ ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ავტომობილი ჩნდება გზებზე. შესაბამისად, მძღოლების რაოდენობა იზრდება. თუმცა, როგორც საგზაო მოძრაობის წესებიდან შემდეგი დავალება გვიჩვენებს, წესები ყველამ არ იცის. ამ ამოცანის შემხედვარე ბევრი იბნევა და არ იცის, ვინ ვის უნდა დაუთმოს გზა შექმნილ ვითარებაში.

გახსოვდეთ, წესების დაცვა უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ელემენტია, როგორც თქვენთვის, ასევე საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებისთვის. პაპარაცი გთავაზობთ შეამოწმოთ, შეძლებთ თუ არა ამ რთული სიტუაციიდან თავის დაძვრენას. ქვემოთ მოცემული ამოცანა ამოხსენით და არა მხოლოდ ლოგიკას ჩართავთ და ტვინს გაავარჯიშებთ, არამედ საგზაო ნიშნების თემასაც გაიმეორებთ.

ამოცანა საგზაო მოძრაობის წესებიდან: ვის უნდა დაუთმოს გზა ლურჯმა ავტომობილმა?

ძვირფასო მძღოლებო! განვიხილავთ საინტერესო ამოცანას საგზაო მოძრაობის წესების თემაზე. კითხვა შემდეგია:

ყურადღებით დააკვირდით სურათს, კარგად დაფიქრდით და უპასუხეთ კითხვას: “ვის უნდა დაუთმოს გზა ლურჯმა ავტომობილმა?”

შესაძლო ვარიანტები:

  1. მხოლოდ მიკროავტობუსს
  2. სატვირთო მანქანას და მიკროავტობუსს
  3. მხოლოდ სატვირთოს
  4. არავის

პასუხი სტატიის ბოლოს მოცემულია. მისი პოვნა არ იჩქაროთ, არამედ ამ მარტივი ამოცანის დამოუკიდებლად ამოხსნა სცადეთ.

დეტალური გარჩევა

სურათზე მოცემულია სიტუაცია, სადაც ლურჯი მანქანის საგზაო ზოლში არის დაბრკოლება. ეს დაბრკოლება რომ გადალახოს, ამ მანქანის მძღოლი უნდა გადავიდეს საპირისპირო მოძრაობის ზოლში, სადაც უკვე მოძრაობს მიკროავტობუსი. ლურჯი მანქანის მარცხნივ, მიმდებარე გზაზე, არის სატვირთო მანქანა, რომელიც მარჯვნივ გადახვევას აპირებს. მისი გზა იკვეთება როგორც მიკროავტობუსთან, ასევე მსუბუქ ავტომობილთან.

პირველ რიგში, უნდა გაარკვიოთ ყველა საგზაო ნიშნის მნიშვნელობა. სურათზე 4 საგზაო ნიშანია, რომელთაგან 3 თავად დაბრკოლებასთან მდებარეობს. გავარკვიოთ.

მსუბუქი მანქანის მარჯვნივ (გზის მხარეს) არის საგზაო ნიშანი 2.3.3 “მეორეხარისხოვან გზასთან გადაკვეთა”. ის პრიორიტეტული ნიშნების კატეგორიას მიეკუთვნება და აფრთხილებს მძღოლს მარცხნიდან მეორადი გზის სიახლოვის შესახებ.

ახლა შევხედოთ უშუალოდ დაბრკოლებასთან დადგმულ ნიშნებს (მარჯვნიდან მარცხნივ). პირველი ნიშანი არის 1.23 “საგზაო სამუშაოები”, ნიშანი შუაში – 2.6 “საპირისპირო მოძრაობის უპირატესობა”. ის, თავის მხრივ, კრძალავს გზის ვიწრო მონაკვეთზე შესვლას, როცა შემხვედრი მოძრაობა რთულია. მძღოლი ვალდებულია, გზა დაუთმოს ყველა შემხვედრ მანქანას, რომელიც მდებარეობს ამ ტერიტორიაზე ან მის მოპირდაპირე მისასვლელთან.

მარცხნივ არის ნიშანი 4.2.2. “დაბრკოლების შემოვლა მარცხნიდან”. ეს ნიშანი საგზაო მოძრაობის ყველა მონაწილეს აფრთხილებს, რომ ნებადართულია გზის გაგრძელება იმ მხარეს, სადაც ისარი მდებარეობს.

მთლიანობაში, ყველა ნიშანი გვეუბნება, რომ შექმნილ ვითარებაში ლურჯი ავტომობილის მძღოლმა გზა უნდა დაუთმოს მიკროავტობუსს, რადგან ამას მოითხოვს 2.6 ნიშანი. ამავდროულად, სატვირთო მანქანისთვის გზის დათმობა საჭირო არაა. ის მეორეხარისხოვან გზაზეა და ვალდებულია გაატაროს მიკროავტობუსიც და მსუბუქი ავტომობილიც. ამრიგად, სწორი პასუხია ნომერი 1.

ვიმედოვნებთ, არ იჩქარეთ პასუხში ჩახედვა და ამ ამოცანის დამოუკიდებლად ამოხსნა გადაწყვიტეთ.