Tag: პენსიონერის ცხოვრება

რა იმალება პენსიონერის მაცივარში რომელიც ბინას სტუდენტებზე აქირავებს

სტუდენტები როგორც წესი თავს არიდებენ მოხუცებთან ბინის ქირაობას. ვერც იხმაურებ, ვერც ვინმეს მიიყვან. მხოლოდ აკრძალვები და შეზღუდვები, რომელთა გამოც პენსიონერის ბინა ნამდვილ გალიად იქცევა....
- რეკლამა -

ტრენდული